Firmy nie zaciągają kredytów, a gospodarstwa domowe – jak najbardziej

Udostępnij:

Głównym motorem napędowym ożywienia kredytowego w Polsce pozostaje segment gospodarstw domowych. Kredyty złotowe ogółem w kwietniu wzrosły o 6,1 mld m/m, z czego 4,1 mld (ok. 2/3) stanowiły te dla gospodarstw. Kredyty konsumpcyjne (PLN) wzrosły o 0,8% m/m, a mieszkaniowe (PLN) o 0,6% m/m. Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych stopniowo hamuje, w związku z zakończeniem w 2023 programu BK2%. Kredyty dla niefinansowych podmiotów gospodarczych (ogółem) spadły o 0,1% m/m, głównie za sprawą kredytów przedsiębiorstw (-0,2% m/m, -1,0% r/r). Wolumen kredytów dla przedsiębiorców w kwietniu był o 20,5% niższy niż rok wcześniej. W ujęciu rocznym spadają kredyty dla niefinansowych podmiotów gospodarczych na cele bieżące (-1,2% r/r) i na nieruchomości (-5% r/r), przy nieznacznych wzrostach inwestycyjnych (0,9% r/r).

Źródło: PKO Bank Polski