Pierwszy program unijnego wsparcia zaakceptowany przez KE

Udostępnij:

Komisja Europejska zaakceptowała pierwszy – z ośmiu –  program krajowy dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki jest największym krajowym programem wspierania innowacyjności i proekologiczności w Unii Europejskiej. Program FENG zaplanowano na lata 2021-2027, a jego budżet wyniesie 7,9 mld euro. Jest to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

FENG jest skierowany do przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, a także instytucji otoczenia biznesu: ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych. Formy wsparcia są dotacje, instrumenty finansowe, kapitałowe oraz gwarancyjne, a także instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.