Aktywność firm niższa, rentowność nieco wyższa – drugi kwartał w Polsce

Udostępnij:

Według raportu Makro Flash PKO Bank Polski  wyniki firm niefinansowych za 2q23 pokazały znaczne hamowanie aktywności gospodarczej – przychody firm wzrosły jedynie o 5,7% r/r (wobec
18,0% w 1q23), a koszty nieco mocniej, bo o 6,1% (wobec 19,1% w 1q23). Wynik finansowy netto firm wyniósł 75,3 mld zł i obniżył się lekko w relacji do PKB. Pozytywnym sygnałem jest jednak wzrost wskaźników rentowności na tle poprzednich kwartałów – rentowność sprzedaży netto (ROS) wzrosła w 2q23 do 6,0% (+1,4pp q/q). Jest to poziom o 0,4pp niższy w ujęciu r/r, jednak na tle poprzednich trzech kwartałów (ROS średnio 4,5%) widać wyraźne odbicie. Jest to też lepszy wynik niż średnio w 2q w latach 2018-2022. Dzisiejsze dane potwierdzają  relatywnie dużą odporność  większych polskich firm na dekoniunkturę. (Nie ma danych o małych firmach.)

Przy ogólnym spadku rentowności obrotu netto o 0,4pp w ujęciu rocznym (do 5,7%), znaczną poprawę wartości tego wskaźnika względem 2q22 odnotowała branża IT (10,9%; +6,2pp r/r) oraz zakwaterowanie i gastronomia (13,8%; +3,4pp r/r). Wzrosła również rentowność w transporcie (7,2%; +1,9pp r/r), budownictwie (9,1%; +1,8pp r/r) i handlu (4,5%; +0,9pp r/r). Największy spadek odnotowano w branży wydobywczej (7,8%; -13,4pp r/r), co można wiązać z normalizacją sytuacji na rynkach energii. Rentowność w przetwórstwie przemysłowym spadła do 5,6% (-0,7pp
r/r), przy czym w ujęciu q/q wzrosła o 1pp.