Chile nacjonalizuje przemysł litowy

Udostępnij:

Prezydent Chile Gabriel Boric powiedział w czwartek 20.04, że znacjonalizuje krajowy przemysł litowy, aby pobudzić gospodarkę i chronić środowisko. Chile jest drugim na świecie producentem tego metalu niezbędnego do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Dla jego kraju to szansa na bezprecedensowy wzrost gospodarczy.  Przyszłe kontrakty na lit będą wydawane wyłącznie jako partnerstwa publiczno-prywatne z kontrolą państwa.

Stanowi to nowe wyzwanie dla producentów pojazdów elektrycznych (EV), którzy starają się zabezpieczyć materiały akumulatorowe , ponieważ coraz więcej krajów stara się chronić swoje zasoby naturalne. Meksyk znacjonalizował swoje złoża litu w zeszłym roku, a Indonezja zakazała eksportu rudy niklu, kluczowego materiału do produkcji baterii, w 2020 roku.

Warunki kontraktów zawieranych z producentami baterii prawdopodobnie będą trudniejsze niż te z przeszłości, kiedy nie było zaangażowania państwa.