Kilka znaczących liczb z branży motoryzacyjnej

Udostępnij:

Dość dużo piszemy o branży motoryzacyjnej. Stanowi bowiem w Europie motor rozwoju gospodarczego. Oto kilka liczb – za ACEA – poświadczającyh tę opinię:

Napędzanie wzrostu gospodarczego

  • Obroty generowane przez sektor motoryzacyjny stanowią 7% całkowitego PKB UE (w Polsce ok 10%, w Hiszpanii – ok. 18% – od redakacji MIP)
  • Przemysł motoryzacyjny ma wpływ na całą gospodarkę, wspierając rozległy łańcuch dostaw i generując szereg usług biznesowych.

Tworzenie miejsc pracy dla wykwalifikowanych

  • 13 milionów Europejczyków pracuje w przemyśle motoryzacyjnym (bezpośrednio i pośrednio), co stanowi 7% wszystkich miejsc pracy w UE (w Polsce ok. 10% – od redakcji MIP)
  • 11,5% miejsc pracy w sektorze wytwórczym w UE – około 3,4 miliona – przypada na sektor motoryzacyjny.

Produkcja w Europie

  • Produkcja pojazdów to strategiczna branża w UE, w której rocznie produkuje się 13,1 mln samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów.
  • Producenci samochodów prowadzą w Unii Europejskiej około 164 zakładów zajmujących się montażem i produkcją pojazdów.

Pobudzanie innowacji

  • Sektor motoryzacyjny jest w UE największym inwestorem w badania i rozwój, odpowiedzialnym za 31% łącznych wydatków.
  • Inwestycje UE w motoryzację w badania i rozwój wzrosły o 0,5%, osiągając 59,1 mld euro rocznie.
  • Europa przoduje na świecie pod względem patentów na pojazdy samojezdne, co stanowi 33,3% wszystkich wniosków.

W 2022 roku UE wyeksportowała około 5,6 miliona samochodów. Wielka Brytania jest głównym celem eksportu, odpowiada za jedną piątą rynku, tyle co do USA i Chin łącznie.