Zarządzanie gotówką po doświadczeniu upadku banków

Udostępnij:

Przez dwa kolejne weekendy obserwowaliśmy upadek kilku znaczących banków – amerykańskich Silicon Valley, Signature oraz First Republic i europejskiego Credit Suisse. Na przestrzeni godzin diametralnie zmieniała się sytuacja posiadaczy akcji, obligacji, depozytów czy kont bankowych.

Nagle okazało się jak bardzo prymitywne procesy zarządzania gotówką funkcjonowały w wielu firmach. Przeczytaliśmy o organizacjach, które w momencie wystąpienia kryzysu w Silicon Valley Bank miały w nim zgromadzone ogromne kwoty, przekraczające 500 mln USD. Najgorsze jednak było to, że nierzadko była to znaczna część lub nawet całość środków pieniężnych w posiadaniu tych spółek. Sytuacja ta jest wezwaniem do przebudzenia – konieczne jest wzmocnienie obszaru zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Banki często zachęcają firmy do koncentrowania swojego biznesu w jednej instytucji. Obecny kryzys pokazuje jednak jak ryzykowne może to się okazać.

Sytuacja ta doskonale pokazuje prawdziwą wartość łączności bankowej i widoczności gotówki. Dyrektorzy finansowi stosujący rozwiązania Kyriba nie tylko widzą 100% swojej dziennej gotówki, ale w ramach tej platformy i pomijając portale bankowe mogą także przenieść tę gotówkę w dowolne miejsce i w dowolnym celu.  Przestrzegają zdyscyplinowanego rygoru zarządzania aktywami pieniężnymi, który zapewnia gromadzenie środków pieniężnych i inwestowanie ich w odpowiednie instrumenty inwestycyjne. Dzięki Kyriba nie ma powodu, dla którego mieliby trzymać milionowe nadwyżki gotówki na operacyjnych rachunkach bankowych i narażać się na ryzyko związane z koncentracją usług finansowych czy aktywów. Te rozwiązania w zakresie planowania i prognozowania płynności dają im pewność, ile gotówki powinni przechowywać w ramach bufora płynnościowego, zmiejszając zadłużenie czy inwestując nadwyżki środków pieniężnych w sposób zdywersyfikowany.

Skuteczne planowanie płynności wymaga wykorzystania (i zintegrowania!) wielu źródeł danych tak, aby scenariuszowa wizualizacja gotówki, płynnych inwestycji, dostępności pożyczek i płynności uwięzionej w cyklu konwersji gotówki na dowolny moment w czasie była precyzyjna. Dyrektorzy finansowi muszą wiedzieć, że zdążą zareagować jeśli kluczowa relacja bankowa zawiedzie, a także potrafić ocenić jakie będą skutki rosnących spreadów kredytowych, zmian kursów walutowych oraz jakie mogą być skutki pogorszenia się sytuacji klientów, którzy mogą przestać płacić terminowo lub zmniejszyć zapotrzebowanie na produkty i usługi.

I wszystko to musi odbywać się z szybkością komputerowego algorytmu, bo jutro, za tydzień czy za miesiąc to już przysłowiowa musztarda po obiedzie.

Michał Czerniecki, Kyriba

PS. Najbliższe spotknie na temat ryzyk związanych z dostępem do gotówki oraz z należnosciami odbędzie się 30.03 w Katowicach, rejestracja w serwisie Business Dialog