Aby był dwucyfrowy rozwój!

Udostępnij:

Po dopiero co minionej konferencji branży AGD Konrad Pokutycki, prezes BSH powiedział: „Polska jest największym producentem AGD w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku wyprodukowaliśmy niemal 30 milionów urządzeń. 26 milionów z nich to duże AGD.” Zwrócił też uwagę na rekordowe inwestycje tej branży. W tym roku mogą one wynieść ponad 2 miliardy złotych.

To jest cecha takich czasów jak dzisiejsze – pełne niewiadomych, gwałtownych zwrotów akcji, nieprzewidywalnych, obfitujących w pułapki i okazje: jedni rosną dwucyfrowo, a inni podupadają. Czasy nagradzają odwagę, dywersyfikację, odporność na presję, chęć eksperymentowania. Upadające firmy lub ich zasoby są kupowane przez posiadających wizję swojej przyszłości, no i odpowiednie środki. To powoduje, że rozwijają się tym szybciej.

Jest to cecha nie tylko polskiego biznesu. Badanie Gartner Understanding Corporate Growth Strategies Survey 2022 pokazuje, że 37% liderów biznesu spodziewa się wzrostu przychodów o 10% lub więcej w roku podatkowym 2023. Kolejne 38% spodziewa się wzrostu od 5% do 10%.  W badaniu Gartnera jest też ciekawe spostrzeżenie mówiące o tym, że w firmach o wysokim wzroście gra się zespołowo, zamiast polegać jedynie na dyrektorze generalnym, a dyrektorzy finansowi i dyrektorzy ds. informatyki oceniają swój wkład w napędzanie wzrostu wyżej niż dyrektorzy innych obszarów.

Mocną stroną firm o wysokim wzroście jest skłonność do eksperymentowania z nowymi pomysłami biznesowymi i modelami biznesowymi oraz do wykorzystywania doświadczeń innych branż. Jednak nie są to jakieś długotrwałe kosztowne próby, lecz szybkie sprawdzające projekty, z których można się wycofać stosunkowo małym kosztem, jeśli okażą się błędną ścieżką.

Te najlepsze firmy dywersyfikują działalność w każdym znaczeniu: geograficznych, produktowym, kanałów sprzedaży. Ryzykują, ale znowu – pilnując rentowności w działalności włączonej do biznesu. Udany eksperyment, stający się częścią biznesu, to taki, który przynosi rentowną sprzedaż. Inne argumenty za podtrzymywaniem eksperymentu nie są akceptowane.

W jednym z artykułów w Business Dialog prof. Krzysztof Obłój pisał o nasłuchiwaniu tzw. słabych sygnałów, aby odkryć kierunek zmian np. w postawach klientów. Dzisiaj jest to szczególnie ważna przesłanka do strategii firmy i najlepsze firmy ją wykorzystują na dużą skalę. A zatem nie to, co pcha się przed oczy powinno nas interesować najbardziej.

W strategiach ambitnych firm ważne jest uzyskiwanie odporności na różnorodność zdarzeń, które może przynieść przyszłość, a na które nie mają wpływu. W Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” realizowany jest aktualnie cykl spotkań i publikacji na temat strategii zapewniania bezpieczeństwa energetycznego firmy. Zarządy przestały zgadywać, jakie będą ceny energii, natomiast albo budują własne źródła, albo dywersyfikują dostawców, a w każdym wypadku inwestują w technologie, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię, a przynajmniej zmniejszają rygoryzm procesu technologicznego w zakresie zasilania energetycznego. Budują odporność firmy na każde warunki rynku energii. Pisaliśmy o tym tutaj  https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/artykuly/wiecej-elastycznosci/ 

Ten proces już jest dość zaawansowany, o czym pośrednio świadczą dane GUS o inwestycjach w I kwartale 2023. Wzrosły o 5,5% rok do roku. Analitycy PKO Bank Polski piszą w Makro Flash: „Naszym zdaniem może to być odzwierciedlenie nakładów na transformację energetyczną, wymuszonych przez wzrost cen energii.”

A zatem, szybkiemu wzrostowi biznesu dzisiaj sprzyja:

– dywersyfikacja

– skłonność do eksperymentowania

– gra zespołowa menedżmentu

– duża rola dyrektora finansowego i dyrektora informatyki

– odporność w postaci własnych zasobów

– pionowa integracja łańcucha w łańcuchu dostaw firm powiązanych właścicielsko, o czym pisaliśmy tutaj https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/artykuly/integracja-pionowa/

 

Iwona D. Bartczak