Cel Europy – 4 razy większa produkcja chipów do 2030 r.

Udostępnij:

Dzisiaj 8.02.22 została ogłoszona europejska ustawa o chipach EU Chips ACT. Dzięki wskazanym w niej formom i kierunkom współpracy państw i firm oraz  zainwestowaniu 43 mld euro środków publicznych i prywatnych UE  powiększy udział w rynku z obecnych 10% do 20%. Ofensywie ilościowej ma towarzyszyć także rozwój jakościowy i wejście w produkcję układów 2 nm. Być może są szanse na udział Polski w realizacji tych ambitnych celów.

W opublikowanych dzisiaj dokumentach jest też solidna analiza sytuacji międzynarodowej w tym obszarze, zasobów, mocnych i słabych stron Europy oraz potrzeb, które muszą zostać zaspokojone, aby Europa odzyskała konkurencyjność i niezależność.

Oto fragmenty:

Rosnące zapotrzebowanie na chipy jest napędzane przez nowe możliwości rynkowe, które obejmują:

  • Sztuczna inteligencja: sztuczna inteligencja będzie miała coraz większy wpływ na wiele sektorów. Aby zapewnić niezbędną wydajność, wymagane są dedykowane architektury obliczeniowe i czujnikowe, a segment chipów AI jest zdecydowanie najszybciej rozwijającym się sektorem mikroelektroniki, z oczekiwanymi rocznymi stopami wzrostu powyżej 40% w nadchodzących latach.
  • Edge computing: przetwarzanie danych stopniowo przenosi się z centrów danych w chmurze na peryferia sieci, gdzie generowane są dane. Łączność 5G jeszcze bardziej przyspieszy ekspansję rynkową Internetu rzeczy, a analitycy spodziewają się, że do 2025 r. na brzegu sieci będzie przetwarzanych do 80% danych, co oznacza roczną stopę wzrostu na poziomie 35% rynków przetwarzania brzegowego wokół przemysłowego Internetu rzeczy i danych korporacyjnych.
  • Ogólna transformacja cyfrowa i ewolucja branż: u podstaw strategii dla każdej branży oczekuje się 10-krotnego wzrostu podłączonych urządzeń do 2025 roku. Dotyczy to w szczególności sektorów, takich jak produkcja i automatyzacja, rolnictwo, sieci telekomunikacyjne, infrastruktura energetyczna czy usługi zdrowotne. Na przykład, oczekuje się, że półprzewodniki w sektorze opieki zdrowotnej będą rosnąć w tempie 10% rocznie w latach 2020-2025. Popyt, napędzany przez elektryfikację i autonomiczną jazdę, rośnie również w sektorze motoryzacyjnym: do 2026 r. rynek elektroniki do pojazdów ma rosnąć w tempie prawie 15% rocznego wzrostu do 78 mld USD do 2026 r.

Źródło:  Semiconductor Industry Association Factbook 2021.

…………………………..

Produkcja półprzewodników wymaga ogromnej liczby unikalnych materiałów, chemikaliów i zaawansowanego sprzętu dostarczanego przez wyspecjalizowanych dostawców na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Europa jest domem dla wiodących światowych dostawców sprzętu i surowców, takich jak substraty i gazy. W tej części łańcucha dostaw niektórzy europejscy gracze w zakresie sprzętu produkcyjnego są bardzo silni w swoich segmentach rynku, do tego stopnia, że ​​żaden zaawansowany chip na świecie nie może być wyprodukowany bez sprzętu wyprodukowanego w UE, takiego jak maszyny litograficzne EUV.

Europa posiada również wiodących producentów chipów specjalizujących się w projektowaniu określonych komponentów półprzewodnikowych. Dostawcy półprzewodników z UE są światowymi liderami w dziedzinie chipów dla motoryzacji i sprzętu przemysłowego, które są dwoma szybko rozwijającymi się rynkami.

Europa jest również domem dla sektorów przemysłowych, które reprezentują silną bazę użytkowników i będą jednymi z tych, które będą napędzać popyt na przyszłość, w tym – ale nie tylko – popyt na bardziej zaawansowane układy. Firmy półprzewodnikowe coraz częściej wspólnie projektują chipy z firmami będącymi użytkownikami końcowymi w celu poprawy wydajności systemu; trend, w którym Europa ma pole do ulepszeń.

Pomimo tych mocnych stron, udział UE w światowych przychodach chipów półprzewodnikowych wynosi obecnie około 10%, podczas gdy w latach 90. wynosił ponad 20%. Produkcja w Europie spadła po części z powodu braku dużych firm komputerowych i zanikania technologii mobilnych producentów telefonów komórkowych, którzy mogą uzasadnić bardzo duże inwestycje. Wysokie koszty produkcji doprowadziły również do przeniesienia jej do Azji, korzystając z niższych kosztów i wyższego wsparcia publicznego.

……………………..

Wraz z przyspieszeniem transformacji cyfrowej i gwałtownym wzrostem światowego zapotrzebowania na chipy, które do końca tej dekady podwoi się, półprzewodniki są w centrum silnego interesy geostrategiczne i globalny wyścig technologiczny. Według IC Insights sprzedaż chipów w 2021 r. była o 26% wyższa niż w 2020 r., a oczekiwany wzrost w 2022 r. to 11%.

Wiodące gospodarki chcą zabezpieczyć swoje dostawy w najbardziej zaawansowane chipy, ponieważ to w coraz większym stopniu warunkuje ich zdolność, aby działać (gospodarczo, przemysłowo, militarnie) i napędzać transformację cyfrową. Intensywnie inwestują i wdrażają środki wsparcia w celu innowacji i wzmocnienia ich produkcji zdolności. Propozycja amerykańskiej ustawy o chipach przewiduje przydział 52 miliardów USD na produkcję oraz badania i rozwój do 2026 r.

Chiny przyspieszają starania o likwidację technologicznej luki,  do 2025 r. zainwestują około 150 mld USD.

Japonia ogłosiła niedawno 8 miliardów dolarów finansowania publicznego na krajowe półprzewodniki inwestycja, która ma zostać uzupełniona dodatkowymi środkami finansowymi.

Korea Południowa będzie wzmacniać swoją branżę półprzewodników poprzez zachęty podatkowe, a prywatne inwestycje firm w badania i rozwój oraz produkcję szacowane są na 450  USD miliardów do 2030 roku.

……………………………………..

Pełny zbiór dokumentów EU Chips ACT